1. Path :
  2. Home
  3. /
  4. Apakah kandungan yang boleh didapati menerusi Pendidikan Dimsum Entertainment?

Apakah kandungan yang boleh didapati menerusi Pendidikan Dimsum Entertainment?

October 23, 2019   –   dimsum

Antara subjek yang terdapat dalam Pendidkan Dimsum Entertainment termasuklah mengenal perkataan, nombor dan ucapan bagi pelajar pra-sekolah; Matematik, Mandarin, Sains, English dan Bahasa Melayu bagi pelajar sekolah rendah; dan juga English for Science and Technology, Pengurusan Perniagaan, Matematik Tambahan, Biologi, Kimia, dan Fizik untuk pelajar sekolah menengah.