1. Path :
  2. Home
  3. /
  4. Apakah kandungan yang boleh didapati menerusi Pendidikan dimsum entertainment?

Apakah kandungan yang boleh didapati menerusi Pendidikan dimsum entertainment?

April 6, 2020   –   Gin

Antara subjek yang terdapat dalam Pendidkan dimsum termasuklah mengenal perkataan, nombor dan ucapan bagi pelajar pra-sekolah; Matematik, Mandarin, Sains, English dan Bahasa Melayu bagi pelajar sekolah rendah; dan juga English for Science and Technology, Pengurusan Perniagaan, Matematik Tambahan, Biologi, Kimia, dan Fizik untuk pelajar sekolah menengah.